หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโป่ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโป่ง
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
 
 
นายประวัติ วิภาจักษณกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังโป่ง
 
 
 
 
 
ข่าวสาร อบต.
 
 


 
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีคุณธรรม  
 

        การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของประเทศ ภายใต้การบริหารของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งจะเห็นได้จากยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) อีกทั้ง รัฐบาลยังได้กำหนดอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังโป่ง จึงขอให้คำมั่นว่า จะปฏิบัติราชการโดยยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญและดำเนินงานด้วยความสุจริต ถูกต้องมีความยุติธรรมใน 6 ด้าน ได้แก่
        1. ด้านความโปร่งใส คือ การเปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลดำเนินงาน
ตามภารกิจต่างๆของหน่วยงาน เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบในการปฏิบัติงานและการบริหารงาน
        2. ด้านความพร้อมรับผิด คือ มีเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และมีความพร้อมรับผิดในการ
ปฏิบัติงานและการบริหารงาน
        3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน คือ ทำให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตเชิง
นโยบายและการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ โดยไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์กับพวกพ้องหรือเรียกสินบน
        4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คือ การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน ไม่ทนต่อการทุจริต
และเกรงกลัวการทุจริต มีการดำเนินมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมถึงการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
        5. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน คือ มาตรฐานคุณธรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีการกำหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน และมีคุณธรรมในการบริหารงานทั้งในเรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การมอบหมายงาน
        6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน คือ ให้ความสำคัญกับเนื้อหา ช่องทาง วิธีการในการสื่อสาร
เพื่อถ่ายทอดสาระสำคัญของนโยบายทั้ง 5 ด้าน ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกระดับได้รับรู้ เข้าใจ และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส

        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วถึง

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ม.ค. 2565 เวลา 16.45 น. โดย คุณ นันทศักดิ์ อินทโลหิต

ผู้เข้าชม 234 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240 โทรศัพท์ : 056-029-856 โทรสาร : 056-029-856
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังโป่ง
จำนวนผู้เข้าชม 629,213 เริ่มนับ 28 เม.ย. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10