หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโป่ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังโป่ง
ศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านในตำบลวังโป่ง
สถานที่ท่องเที่ยวตำบลวังโป่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโป่ง
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
 
 
นายประวัติ วิภาจักษณกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังโป่ง
 
 
 
 
  กิจกรรม
ACTIVITY
ภาพกิจกรรมที่ อบต.วังโป่ง จัดขึ้น
  กิจการสภา
COUNCIL
ภาพกิจกรรมที่ อบต.วังโป่ง จัดขึ้น
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศ ประกวดราคาโครงการขุดลอกคลองวังโป่ง หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 8 บ้านวังโป่ง - บ [ 18 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 60 
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ รุ่นฝังในฝ้าเพดาน ระบบ Inverter จำนวน 7 ชุ [ 1 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 83 
ประกาศเปิดเผยราคากลางและกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย [ 27 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 172 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.101 [ 27 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 132 
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คั [ 1 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 199 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เครื่องปรับอากาศ) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 160 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 18 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 193 
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต. [ 28 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 209 
ประกาศเปิดเผยราคากลางและกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง [ 22 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 251 
 
   
 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองวังโป่ง หม [ 9 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 60 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศอาคารสำนักงาน รุ่นฝังใน [ 15 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 59 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา โครงการก่อสร่างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้อง [ 13 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 70 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ปี 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 103 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงอา [ 8 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 200 
 
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
   
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒oo มล. จำนวน ๒๑,๑๕๖.oo ถุงๆละ ๖.๘๙ บาท ตั [ 29 พ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ขนาด 200 มล. ชนิดกล่อง จำนวน 9,804 กล่องๆละ 8.13 บาท ตั [ 29 พ.ย. 2566 ]จ้างบริการจัดหาอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโป่ง จำน [ 29 พ.ย. 2566 ]

 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17240-17261 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงานที่มีความเหมาะสมและมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในด้านการพัฒนาชนบทเพื่อรับเหรียญรางวัล Aziz-UI Haq Rural Development ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว5056  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ พ.ศ. .... กสว. มท 0820.3/ว5044 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว5051  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ติดตามและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. - สถ.) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว5043 สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานฯ  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การรายงานการให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว5023  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2566 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว5025  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17164-17239 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5014  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. ... และภาคผนวกแนบท้าย กสธ. มท 0819.2/ว5054  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 28 กศ. มท 0816.3/ว5022 เอกสารแนบ  [ 30 พ.ย. 2566 ]
การดำเนินตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว5008 แบบรายงาน  [ 30 พ.ย. 2566 ]
การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.2/ว4999  [ 30 พ.ย. 2566 ]
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.5/ว4910  [ 30 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ) กศ. มท 0816.4/ว5000  [ 29 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระดับ D-2 กพส. มท 0810.2/ว4996  [ 29 พ.ย. 2566 ]
แจ้งเร่งรัดการคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ กรณีที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุได้และรายงานผล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4993  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (บัญชีเรียกรายงานตัว ครั้งที่ 21) สน.บถ.  [ 29 พ.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4998  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การหารือเรื่องการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน กศ. มท 0816.2/ว5003 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว4966  [ 29 พ.ย. 2566 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สน.บถ. มท 0809.4/ว4967  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2567 กพส. มท 0810.7/ว4961  [ 29 พ.ย. 2566 ]
สรุปมติคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว4974  [ 29 พ.ย. 2566 ]
แจ้งเวียนระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยมาตรการควบคุมเคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ภายในประเทศ หลังประเทศไทยได้รับสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้าจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.3/ว4963  [ 28 พ.ย. 2566 ]
 
   
 
พช 0023.2/ ว 8342 การดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
พช 0023.6/ว 902 ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยมาตรการควบคุมเคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ภายในประเทศ หลังประเทศไทยได้รับสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริการในม้าจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) พ.ศ. 2566  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
พช 0023.6/ว 903 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้ารับการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
พช 0023.6/ว 897 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เรื่อง การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย พ.ศ. 2566  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
พช 0023.6/ว 898 แจ้งการติดตามผลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ผ่านระบบ MOPH Claim  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
พช 0023.4/ว 18244 การตรวจสอบผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายผู้มีอิทธิพล  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
พช 0023.5/ว 901 โครงการฝึกอบรม การพัฒนาการศักยภาพด้านการเงิน การคลัง และการป้องกันการทุจริตของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2567  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
พช 0023.3/18247 ติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (local service)  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
พช 0023.3/ว 8297 แจ้งเร่งรัดการคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ กรณีที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุได้และรายงานผล  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
พช 0023.3/ว 8298 การส่่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
พช 0023.5/ว 8296 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม)  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
พช 0023.6/ 756 เร่งรัดการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
พช 0023.6/ 755 โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการขยะดีเด่น จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2565  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
พช 0023.6/ว 8254 การแก้ไขปัญหาถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 8255 การคัดเลือกสตรี บุคคล เเละหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
พช0023.2/ว8253 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
พช 0023.6/ว 8251 การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2566  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
พช 0023.6/ว 895 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์  [ 28 พ.ย. 2566 ]    
พช 0023.2/ ว 8231 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. 2566  [ 28 พ.ย. 2566 ]    
พช 0023.3/ว889 โครงการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 -2567  [ 28 พ.ย. 2566 ]    
 
   
 
อบต.น้ำร้อน วันที่ 3 ธันวาคม 2566 นายสอาด คำเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ได้มอบหม [ 3 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
อบต.น้ำร้อน วันที่ 2 ธันวาคม 2566 นายสอาด คำเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ได้มอบหม [ 2 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 14 
อบต.บุ่งน้ำเต้า ลงทะเบียนแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.ตาลเดี่ยว รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ. [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทม.วิเชียรบุรี [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำร้อน วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายสอาด คำเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ได้มอบหมา [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำร้อน วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายสอาด คำเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ได้มอบหมา [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.หลักด่าน ประกาศผลการสอบภาคความรู้่ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.น้ำร้อน วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00-14.00 น. นายสอาด คำเขียว นายก อบต.น้ำร้อน ได้ม [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.นาป่า 🖇ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.นาป่า ประชาสัมพันธ์ การซ่อมบำรุงไฟฟ้า ของกองช่าง อบต.นาป่า แอดไลน์แจ้งกองช่างได้ง่ายๆ [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.ศรีมงคล ประชาสัมพันธ์โครงการวิ่งมินิมาราธอน วังพิกุลมินิมาราธอน ๙ ตามรอยพ่อ ประจำปี 2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.ศรีมงคล ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำร้อน วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-10-00 น. นายสอาด คำเขียว นายก อบต.น้ำร้อน ได้ม [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ศรีมงคล ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
 
   
 


อบต.ปากช่อง จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ (สายวัดป่าเลาคำ) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐. [ 1 ธ.ค. 2566 ]


อบต.ปากช่อง จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ (สายวัดป่าเลาคำ) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐. [ 1 ธ.ค. 2566 ]


อบต.บุ่งน้ำเต้า จ้างเหมาบริการด้านงานผู้ช่วยบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ขององค์การบ [ 1 ธ.ค. 2566 ]


อบต.ชนแดน ซื้อวัสดุโครงการแข่งขันกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]


อบต.ชนแดน ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]


อบต.นาป่า จ้างจ้างเหมารถแบ็คโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]


ทต.พุเตย ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของศูนย์พัฒนาเด [ 1 ธ.ค. 2566 ]


อบต.น้ำก้อ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]


อบต.น้ำก้อ จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตำบลน้ำก้อ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจ [ 1 ธ.ค. 2566 ]


อบต.หลักด่าน ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธี [ 1 ธ.ค. 2566 ]


อบต.ท้ายดง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๒๓๙๐ เพชรบูรณ์ หมาย [ 1 ธ.ค. 2566 ]


อบต.นายม จ้างลงหินคุลกซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านนายม จำนวน 620 ลบ.ม.เป็นจำนวน [ 1 ธ.ค. 2566 ]


อบต.นาเกาะ เช่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตและต่อโดเมนเนม ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเก [ 1 ธ.ค. 2566 ]


อบต.นาเกาะ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านน้ำอ้อย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเ [ 1 ธ.ค. 2566 ]


อบต.ชอนไพร ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ สำหรับใช้ภายในสำนักงาน ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบ [ 1 ธ.ค. 2566 ]


ทต.พุเตย ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของศูนย์พัฒนาเด [ 30 พ.ย. 2566 ]


ทต.พุเตย ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของศูนย์พัฒนาเด [ 30 พ.ย. 2566 ]


ทต.นางั่ว จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางั่ว โด [ 30 พ.ย. 2566 ]


ทต.ตาลเดี่ยว จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว ประจำเดือนธันวาค [ 30 พ.ย. 2566 ]


ทต.วังโป่ง ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังโป่ง ประจำเดือน ธันวาคม 2 [ 30 พ.ย. 2566 ]
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
เรื่อง สภาเด็กและเยาวชน (12 พ.ค. 2566)    อ่าน 78  ตอบ 0  
ขอสอบถามการเสียภาษีที่ดิน (17 พ.ค. 2565)    อ่าน 228  ตอบ 2  
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้า/ไฟทางสาธารณะ
  อินเตอร์เน็ต Wi-Fi ฟรี
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
 
ถั่วญี่ปุ่น
ถ้ำผาโค้ง
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
E-Service
 
แจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ แจ้งขอน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-5320666
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240 โทรศัพท์ : 056-029-856 โทรสาร : 056-029-856
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังโป่ง
จำนวนผู้เข้าชม 629,159 เริ่มนับ 28 เม.ย. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
facebook
อบต.วังโป่ง
facebook
อบต.วังโป่ง
อบต.วังโป่ง
 
 
Traffy Fondue
พบปัญหา ?
แจ้งได้ง่ายนิดเดียว
อบต.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์