หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโป่ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโป่ง
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
 
 
นายประวัติ วิภาจักษณกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังโป่ง
 
 
 
 
 
บทบาทหน้าที่
 
 
บทบาทหน้าที่ สำนักปลัด
 
มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการงานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล งานเลขานุการของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล งานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และ ผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งาน วิเทศสัมพันธ์ งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานการเลือกตั้ง งานคุ้มครอง ดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และราชการที่มีได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ ของกองสำนัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการ ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานภายใน ดังนี้
งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
  งานธุรการ
  งานเลือกตั้ง
  งานกิจการสภา
  งานกิจการคณะผู้บริหาร
  งานรัฐพิธี ราชพิธี และพิธีต่างๆ
  งานอาคารสถานที่
  งานอำนวยการและประสานงาน
  งานส่งเสริมการมีส่วนรวมของประชาชน
งานการเจ้าหน้าที่
  งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
  งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
  งานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
  งานบุคลากรทางการศึกษา
  งานสิทธิและสวัสดิการ
  งานสรรหาและเลือกสรร
  งานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  งานแผนงานและงบประมาณ
  งานงบประมาณ
  งานวิจัยและประเมินผล
  งานประชาสัมพันธ์
  งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
  งานส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
  งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
  งานงบประมาณและพัฒนารายได้
  งานงบประมาณและเงินอุดหนุน
  งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
  งานตรวจติดตามและประเมินผล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  งานกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากวาตภัย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอุทกภัยและโคลนถล่ม
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากภัยแล้ง
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดอากาศหนาว
  งานจิตอาสาพระราชทาน
  งานรักษาความสงบ
งานนิติการ
  งานการสอบสวน
  งานนิติกรรมและสัญญา
  งานบริการกฎหมาย
  งานร้องเรียนร้องทุกข์
งานสังคมสงเคราะห์
  งานพัฒนาชุมชน
  งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม
  งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
  งานกิจการสตรีและคนชรา
  งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน
  งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
  งานบริหารศูนย์บริการผู้ด้อยโอกาส
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
  งานแหล่งหรือกิจกรรมการท่องเที่ยว
  งานบริการการท่องเที่ยว
  งานการตลาดท่องเที่ยว
งานกิจการพาณิชย์
  งานกิจการประปา
งานส่งเสริมการเกษตร
  งานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
  งานวิชาการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
  งานส่งเสริมแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ทางการเกษตร
  งานส่งเสริมการผลิตพืช
  งานส่งเสริมปศุสัตว์
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240 โทรศัพท์ : 056-029-856 โทรสาร : 056-029-856
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังโป่ง
จำนวนผู้เข้าชม 1,194,898 เริ่มนับ 28 เม.ย. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10